Header Veldhoven

Actualiteiten

FOTOBOEK VAN HET OUDSTE HUIS IN DE GEMEENTE VELDHOVEN

Notarishuis fotoboek

Het Notarishuis op Dorpstraat 25 siert al eeuwenlang onze dorpskom. Tot nu toe werd gedacht
dat zijn oorsprong teruggaat tot in de 17e eeuw. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat het pand nog veel ouder is.

 

Afgelopen jaar is er op initiatief van de Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken een
uitgebreid bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, o.a. een jaarringenonderzoek van de moerbalken
van de bezoldering van de begane grond. Dat onderzoek heeft aangetoond dat er bij de bouw van het huis hout is gebruikt van bomen die in het voorjaar of de vroege zomer van 1438 gekapt zijn. Het recente onderzoek door een erkend bureau wijst uit dat 1438 het daadwerkelijke bouwjaar is van het huis dat een paar eeuwen later tot “Notarishuis” werd omgedoopt.

 

Een opvallend gegeven is het feit dat er toen al een huis is gebouwd met dragende muren.
We kennen zulke stenen huizen vooral uit steden als ’s-Hertogenbosch, Antwerpen, Maaseik, Hasselt en Turnhout, maar nauwelijks op het platteland in het zuiden van Nederland.

 

In de loop der eeuwen heeft dit huis uit 1438 diverse gedaantewisselingen ondergaan, waarbij
de oude bouwsubstantie in tact is gebleven.
De huidige eclectische stijl van het huis stamt uit 1882 en is onder notaris Frans de Wit gerealiseerd. Vanaf eind 19e eeuw raakte fotografie ook in zwang op het platteland en sindsdien zijn er veel foto’s van het huis gemaakt. Deze foto’s hebben de Stichting Veldhoven-Dorp HB geïnspireerd om een fotoboek over het Notarishuis en haar bewoners samen te stellen.
Uiteraard wordt daarin ook de geschiedenis van het huis beschreven en wordt er aandacht besteed aan het recent uitgevoerde bouwhistorisch onderzoek. Op basis van dit onderzoek en van zijn kennis van de Brabantse bouwgeschiedenis heeft bouwhistoricus Dick Zweers enkele tekeningen gemaakt van de vermoedelijke verschijningsvorm van het oorspronkelijke huis uit 1438 en van het huis zoals dat er vóór 1882 stond. Ook deze tekeningen zijn in het fotoboek opgenomen, dat daarmee een uniek document over het Notarishuis is geworden. Op een heldere manier is het oudste pand van de gemeente Veldhoven in woord en beeld erin vastgelegd.

 

Het fotoboek over het Notarishuis verschijnt 24 februari 2019. Het boek kan worden besteld door €18,50 per boek over te maken naar rekeningnr. NL80 RBRB 0916 1772 70 t.n.v. de Stichting Veldhoven-Dorp-HB, o.v.v. uw adres en telefoonnummer. Vanaf 25 februari is het ook te koop bij Primera in de Nieuwstraat. Voor meer informatie: veldhovendorp@gmail.com