Header Veldhoven

Andere initiatieven

Naast de diverse projecten zijn we allerlei andere initiatieven aan het ontwikkelen. We zij bezig met een verzameling aan te leggen van foto’s en films van en over Veldhoven-Dorp: foto’s van oude huizen, straatbeelden, schoolfoto’s, films van bruiloften en evenementen. In 2019 verschijnt een fotoboek over het notarishuis in Veldhoven-Dorp. Daarnaast verzamelen we volksverhalen uit Veldhoven-Dorp, leggen een databank aan met biografieën van Veldhovenaren, digitaliseren het kerkarchief van de oude Caeciliaparochie, verzamelen krantenknipsels over gebeurtenissen in Veldhoven-Dorp en hebben we een begin gemaakt met een verzameling bidprentjes van Veldhovenaren etc. etc. Hebt u interessant materiaal voor ons of wilt u ons helpen bij onze initiatieven: neem a.u.b. contact op. Uitgeleende spullen krijgt u uiteraard weer terug.