Header Veldhoven

Jan Segers tentoonstelling

De Veldhovense dorpsschilder Jan Segers (1919-1986) vervaardigde in zijn vrije tijd olieverfschilderijen. Eén van zijn geliefkoosde onderwerpen was het vastleggen van dorpsbeelden uit het verleden. Ruim 40 olieverfschilderijen met Veldhovense dorpszichten uit de 19e en 20e eeuw van zijn hand zijn bewaard gebleven en vormden het onderwerp van de tentoonstelling die van 3 tot 14 november 2013 in D’n Bond te Veldhoven werd gehouden. De schilderijen geven een unieke kijk op het Veldhoven van toen. Het betreft 25 schilderijen van Veldhoven-dorp, 6 van Meerveldhoven, 7 van Zeelst en 4 van Oerle.
Bij de tentoonstelling is een catalogus uitgegeven met daarin de 42 schilderijen en bovendien bij elk schilderij een foto van dezelfde situatie anno 2013. De catalogus is nog als pdf-bestand verkrijgbaar.

Schilderij van Jan Segers