Header Veldhoven

Het Veldhoven-Dorp van meester Rijken

Meester Rijken is bij de oudere Veldhovenaren een begrip: de dorpsonderwijzer die een zwak had voor geschiedenis, archeologie en de natuur. Vijftig jaar lang, van 1880 tot 1930, heeft hij in Veldhoven voor de klas gestaan en heeft hij op allerlei manieren een belangrijke rol gespeeld in het Veldhovense dorpsleven
In mei 1941 begon hij op 79-jarige leeftijd met het uitwerken van zijn aantekeningen over de geschiedenis van Veldhoven. Hij doopte zijn werk als ‘Beschrijving van Velhoven’. Zijn gezondheid liet hem echter in de steek waardoor hij zijn geschiedbeschrijving over Veldhoven-Dorp niet kon voltooien. Op 4 januari 1942 overleed hij.
75 Jaar na zijn overlijden werd het hoog tijd om zijn onvoltooide werk af te maken. De Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken nam die taak graag op zich genomen en legde zijn ‘Beschrijving van Veldhoven’ vast in ‘Het veldhoven-Dorp van meester Rijken’. De Stichting heeft het werk van meester Rijken zoveel mogelijk intact gelaten. Enerzijds omdat het zeer lezenswaardig is, anderzijds om de grondlegger van de Veldhovense geschiedschrijving alle eer aan te doen die hem toekomt.
Bij de presentatie van het boek in D’n Bond op 22 november 2017 hield Jos Bazelmans een lezing over de archeologische vondsten in Veldhoven-Dorp en de rol van meester Rijken daarin.
Het boek is uitverkocht.

 

caeciliakerk