Header Veldhoven

Vrienden van de stichting VDHB

Zonder uw steun wordt het moeilijk om onze aktiviteiten te ontplooien

Onze eerste projecten hebben in Veldhoven-Dorp veel sympathie opgewekt. Veel mensen dragen onze initiatieven een warm hart toe en willen ons graag financieel ondersteunen. Het spreekt vanzelf dat we dat zeer waarderen. Ons nobele streven is om tentoonstellingen, lezingen, beurzen e.d. gratis toegankelijk te houden en dat is tot nu toe gelukt. Daarnaast willen we boeken en andere uitgaven zo goedkoop mogelijk houden opdat een groot publiek ervan kan profiteren.

Spreken onze initiatieven u aan en vindt u dat we goed bezig zijn, word dan lid van Vrienden van de Stichting VDHB door een bedrag te doneren. Ieder bedrag is welkom. Het rekeningnummer van de Stichting is: NL80 RBRB 0916 1772 70 t.n.v. De stichting Veldhoven-Dorp HB, Veldhoven

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.