Header Veldhoven

Waar doen we het voor

Sinds de vereniging van de dorpen Veldhoven, Zeelst, Meerveldhoven en Oerle tot de gemeente Veldhoven in 1921, heeft de eigen identiteit van het oude dorp Veldhoven aan waarde ingeboet.
De Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken streeft ernaar die eigen identiteit van Veldhoven-Dorp meer onder de aandacht te brengen en het Veltefse zelfbewustzijn te versterken.